Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 januari 2022

​Ondanks coronapandemie was 2021 een goed jaar voor ABP

In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP vandaag bekend. Ondanks de onzekere economische vooruitzichten aan het begin van het jaar, werd het een goed beleggingsjaar voor ABP. Het rendement over 2021 bedroeg 11,1% en het vermogen van ABP groeide daardoor naar €550 miljard. Dit kwam vooral door een gunstig klimaat op de financiële markten, maar ook door de stijging van de rente in de loop van het jaar. Ook de beleidsdekkingsgraad nam toe (met 15,2% naar 102,8% eind 2021).  Lees verder


27 januari 2022

CMHF vraagt parlement beleidsregels aan te passen

De CMHF heeft vandaag in een brief aan de vaste commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangedrongen opgeroepen om gedurende de transitie naar het nieuwe pensioencontract de beleidsregels aan te passen. Hele brief lezen   Lees verder


23 december 2021

Fijne feestdagen

Bestuur en medewerkers van de CMHF wensen u fijne feestdagen en een gezond 2022!   Lees verder


15 december 2021

Een eerste stap

De investeringen in Onderwijs en Defensie die het nieuwe kabinet wil gaan doen zijn volgens Marc de Natris, voorzitter van ambtenarenvakbond CMHF een stap in de goede richting maar niet voldoende om onze publieke sectoren weer gezond te krijgen. Het achterstallig onderhoud na jarenlange bezuinigingen is daar te groot voor. Dit geldt niet alleen voor onderwijs en Defensie maar de gehele Publieke Sector inclusief Zorg zoals de CMHF in haar Deltaplan voor de publieke sector heeft verwoord.   Lees verder


8 december 2021

Compensatie nieuwe pensioenstelsel binnen pensioendomein

De VCP vindt het verstandig wanneer de afschaffing van de doorsneesystematiek of de overgang naar een ander contract binnen het pensioendomein wordt gecompenseerd. Pensioen is belangrijk en van de lange termijn en als daar schade aan wordt toegebracht moet dat worden hersteld.  Lees verder


29 november 2021

VCP kijkt uit naar gedegen advies RvS voor Wet Toekomst Pensioenen

De VCP vindt het positief dat het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel nu naar de Raad van State wordt gestuurd. Een tijdig en gedegen advies van de Raad van State is van groot belang om de datum waarop het stelsel moet ingaan – 1 januari 2023 – te kunnen halen. De VCP kijkt dan ook met grote belangstelling uit naar het advies. Vandaag stemde de Ministerraad ermee in om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen naar de Raad van State te sturen.  Lees verder


24 november 2021

Overheidsvakbonden voorspellen sombere toekomst voor kwaliteit publieke sector

Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken als het onderwijs, de politie en de zorg. ‘We moeten echt flink investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig’, stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden. Vandaag sturen de gezamenlijke overheidsvakbonden een brief aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees en de fracties van de formerende partijen VVD, D66, CDA en CU.  Lees verder


23 november 2021

Oproep tot moment van herbezinning corona

Het is bijna twee jaar geleden dat corona opdook en zijn ontwrichtende werking op de samenleving stapje voor stapje helder werd. Waar collectief initieel de hoop en gedachte leefden dat corona van korte duur zou zijn, bleek dat na de zomer van ’20 flink tegen te vallen. Daarna waren alle ogen gericht op vaccinatie om definitief afscheid te kunnen nemen van de maatregelen. Een hoop die nu, een jaar later, ook vervlogen is.  Lees verder


22 november 2021

Indexatie in 2022?

Het kabinet bereidt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) voor die het mogelijk maakt dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105 procent of meer volgend jaar kunnen indexeren. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt om de pensioenuitkeringen te verhogen, ook als de nieuwe pensioenwet nog niet door de Tweede Kamer is aangenomen.  Lees verder


18 november 2021

AOW-leeftijd blijft 67 jaar

AOW-leeftijd blijft ook in 2027 staan op 67 jaar. De VCP heeft nog eens herhaald dat een verlaging van de AOW-leeftijd mogelijk zou moeten zijn wanneer sprake is van een daling van de levensverwachting. De huidige wettelijke systematiek voorziet alleen in een verhoging van de AOW-leeftijd, die vanaf 2024 t/m 2027 op 67 jaar uitkomt.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: