Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

12 mei 2022

Waarom we denken dat ambtenaren lui en streng zijn

"In het algemeen zijn mensen iets minder positief over ambtenaren dan over mensen in het bedrijfsleven", blijkt uit onderzoek van Lars Tummers, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. " Deze trend is te keren, door burgers beter te laten zien waar ambtenaren mee bezig zijn." "We komen net uit de coronacrisis, waarin de publieke sector met veel kunst- en vliegwerk Nederland draaiende heeft gehouden", zegt Marc de Natris, voorzitter van de CMHF. "De 'negen-tot-vijfambtenaren' zijn een uitstervend ras. Met de huidige ICT-mogelijkheden behoort die mentaliteit sowieso tot het verleden. Beleidsambtenaren werken in de avonden en weekenden door. Dat kan ook niet anders, gezien het grote aantal vacatures en de huidige krapte op de arbeidsmarkt."   Lees verder


9 mei 2022

Start cao-onderhandelingen sector Rijk

9 mei 2022 - Morgen starten met een stevige vertraging omdat de werkgever nog geen inzet kon overleggen, de cao-onderhandelingen voor de sector Rijk. De bonden hebben in het kennismakingsgesprek met de minister hierover hun stevige ergernis al laten blijken. Het beloven lastige onderhandelingen te worden met het oog op de hoge inflatie en lastige inhoudelijke onderwerpen enerzijds en de inzet van de werkgever anderzijds. Bijgaand ....   Lees verder


22 april 2022

11 mei informatieve pensioenbijeenkomst

De CMHF organiseert op woensdag 11 mei a.s. tussen 14.00 en 16.30 uur in Kasteel Woerden te Woerden een Informatieve pensioenbijeenkomst inzake Wet Toekomst Pensioenen. Tijdens deze bijeenkomst wordt u uitgebreid bijgepraat over de conceptwet Toekomst Pensioenen, die eind vorige maand voor parlementaire behandeling naar de Tweede Kamer is gestuurd.  Lees verder


1 april 2022

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

De verkiezingen voor het VO ABP komen dichterbij. Op 4 april opent de stemming, u heeft of krijgt hiervoor een uitnodiging van het ABP (schriftelijk of per mail). De CMHF doet natuurlijk met een eigen lijst mee. Een voor de actieve deelnemers en een voor de gepensioneerde deelnemers. We hebben geweldige kandidaten met ieder een eigen profiel!   Lees verder


30 maart 2022

Nieuwe pensioenwet: Parlement kiest kaders voor uw pensioen

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is vandaag aan de Tweede kamer aangeboden. Deze wet zal de kaders bieden waarbinnen de nieuwe pensioenregelingen vorm zullen krijgen. De CMHF zal de voorliggende wettekst nauwkeurig gaan bestuderen, om te zien wat er gedaan is met de opmerkingen die wij via de VCP hebben ingebracht bij de internetconsulatie van de conceptwet.  Lees verder


16 maart 2022

Minister BZK: begin mei beginnen met cao-onderhandeling

De onderhandelaars van de vier vakbonden hebben op 14 maart 2022 kennis gemaakt met de nieuwe minister van BZK, Hanke Bruins Slot. We vertelden de minister dat wij klaar zijn om de onderhandelingen voor een nieuwe cao te beginnen. Mevrouw Bruins Slot gaf echter aan dat we geduld moeten hebben totdat in het kabinet de aanpassingen in de rijksbegroting(voorjaarsnota) zijn besproken. Daarom wil de werkgever pas begin mei starten.  Lees verder


3 maart 2022

‘Aanval van Rusland vraagt om daadkracht voor lange termijn’

De solidariteit en eensgezindheid die nu binnen de NAVO en de EU getoond wordt, moet zich niet alleen beperken tot de huidige situatie in de Oekraïne. De aanval van Rusland is een keerpunt in de veiligheidssituatie van Europa en vraagt om daadkracht en toewijding, ook voor de lange termijn. Dat zegt Niels van Woensel, voorzitter van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB), die via de CMHF is aangesloten bij de VCP.  Lees verder


24 februari 2022

Brief aan Minister Kaag over oproep BOOS namen te delen ambtenaren toeslagenaffaire

Drie vakbonden, de CHMF (VHMF), het FNV en de CNV, hebben gisteren een brief gestuurd aan de Minister van Financiën naar aanleiding van de oproep van het YouTube-kanaal BOOS. De oproep van BOOS voor het doorgeven van de namen van individuele ambtenaren, opdat BOOS kan uitzoeken of die ambtenaren wel voldoende “gestraft” zijn, leidt volgens VHMF en CMHF tot een onveilige werksituatie bij veel medewerkers binnen de Belastingdienst en Toeslagen en tot een onveilige privé-situatie indien er daadwerkelijk namen gedeeld worden met BOOS.  Lees verder


21 februari 2022

CMHF-oproep tot indexatie ABP-pensioen in Tweede Kamer behandeld

De CMHF oproep aan de Tweede Kamer om de beleidsregels tijdens transitie naar het nieuw Pensioencontract aan te passen, om zo indexatie van de pensioenen bij ABP mogelijk te maken, is op 15 februari 2022 door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een procedurevergadering behandeld. De commissie heeft besloten dat de leden onze brief desgewenst kunnen betrekken bij het commissiedebat over pensioenonderwerpen op 24 maart 2022.   Lees verder


10 februari 2022

Vanaf 1 maart 1000 euro subsidie voor opleiding werkenden

Op 1 maart 2022 treedt een nieuwe regeling in werking voor financiering van scholingskosten. Werkenden en niet-werkenden kunnen jaarlijks 1000 euro subsidie krijgen voor een opleiding. Maar wees op tijd: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hieronder de belangrijkste onderdelen van deze zogeheten STAP-regeling.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: