Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 november 2016

Verhoging pensioenpremie en geen indexatie bij ABP in 2017

Het ABP heeft voor 2017 de premie verhoogd. Door de verwachting van aanhoudend lagere rendementen en rentestanden de komende jaren, is het noodzakelijk de premie te verhogen voor een solide financiering van het fonds...  Lees verder


25 november 2016

CMHF Najaarsledenraad 2016 wordt verschoven van 12 naar 19 december

De CMHF Najaarsledenraad welke in eerste instantie was gepland voor 12 december wordt verschoven naar maandag 19 december a.s. - aanvang 14.00 uur bij de CMHF. De reden voor deze verschuiving ligt in het feit dat het spoed appél inzake de wetgeving ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ voor de rechtbank dient op 12 december a.s. Bij dit spoed appél moeten zowel de voorzitter als een aantal anderen aanwezig zijn waardoor het tegelijkertijd houden van de Ledenraad onmogelijk is. U kunt zich aan- dan wel afmelden bij .  Lees verder


Blogposts

25 november 2016

Vindt u dit ook wel meevallen?

​Eneco Beheer verliest A-status bij Standard & Poor's. Een bericht in het Financiele Dagblad van 25 november 2016. Standard & Poor's (S & P), een kredietbeoordelaar, verlaagt de kredietwaardigheid van Eneco Beheer van A- naar BBB+. Er is geen ontkomen meer aan: Eneco zal zijn netbeheerder Stedin moeten afsplitsen.Lees verder


31 oktober 2016

​Welk probleem lost normalisatie rechtspositie ambtenaren eigenlijk op?

​Afgelopen week vond de uitgestelde behandeling van het initiatiefwetsvoorstel ‘normalisatie rechtspositie ambtenaren’ in de Eerste Kamer plaats. Dit initiatief werd zes jaar geleden ingediend door de Tweede Kamerleden Koser Kaya en Van Hijum. Het hoofdargument was dat ambtenaren door deze normalisatie gemakkelijk konden overstappen naar marktsectoren en vice versa, bovendien zou de bureaucratie kunnen worden teruggedrongen. Nu is nimmer aangetoond dat de ambtenarenstatus een belemmering zou kunnen zijn in het switchen tussen markt- en publieke sector. Evenmin dat de bureaucratie, die de ambtelijke aanstelling met zich mee zou brengen, knellender of zwaarder zou zijn dan voor een aanstelling in de marktsector, zeker niet na de invoering van de wet Werk en Zekerheid. Van oudsher is voor een aparte status voor ambtenaren besloten om hen minder afhankelijk te maken van politieke willekeur, de wetgever is immers veelal ook werkgever. Het lijkt mij dat dit argument heden ten dage nog niets aan waarde heeft verloren. Voorts kost de wijziging veel (ambtelijke!) inspanning en geld. Deskundigen op het gebied van het ambtenarenrecht onderschrijven deze bezwaren. Verwacht mag worden dat in de uitvoering meer problemen zullen ontstaan, dan er worden opgelost.Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

De CMHF zoekt een onafhankelijk voorzitter - Voor het Centraal Bestuur van de CMHF en daaruit voortvloeiende activiteiten zoekt de CMHF een integere professionele bestuursvoorzitter met visie op het strategisch beleid en de toekomst van de Centrale. Kijk in Meer Nieuws voor verdere informatie.

Dekkingsgraad

Nieuwe cijfers en tabellen december 2016. Klik op de grafiek voor meer .........

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: