Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

1 juli 2015

CAO Movares ondertekend

Tussen Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Zakelijke Dienstverlening (onderdeel FNV), CNV Vakmensen, Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel, elk als partij ter andere zijde is een collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. De looptijd van deze cao is 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017.   Lees verder


30 juni 2015

4 juli geen actie rijksambtenaren bij start Tour in Utrecht

CNV Overheid, FNV Overheid, AC Rijksvakbonden en CMHF gaan zaterdag 4 juli geen actie voeren tijdens de start van de Tour in Utrecht. De bonden zetten hun actietraject voort op maandagochtend 6 juli op Schiphol, als douanepersoneel alle binnenkomende reizigers op Schiphol gaat controleren. De bonden zijn na een constructief overleg met de gemeente Utrecht tot de afweging gekomen om tijdens de start van de Tour geen aandacht te vragen voor de CAO Rijk. Uit het overleg bleek dat er te veel obstakels zijn om de ludieke fietstocht, die voorafgaand aan de start van de Tour was gepland, verantwoord voor de rijksambtenaren te kunnen laten verlopen.   Lees verder


Blogposts

10 april 2015

Stop agressie op het spoor

Nieuw Akkoord Sociale Veiligheid. Hoewel het al jaren een trend is dat er ruim 700 geweldsincidenten per jaar op en rond het spoor plaatsvinden, dat zijn er meer dan 2 per dag!, is recentelijk met de gruwelijke mishandeling van een conducteur in Hoofddorp, dit fenomeen weer volop in de media gekomen. En blijven komen, omdat er daarna helaas nog meer gevallen van agressie en geweld hebben plaatsgevonden. NS besteedt jaarlijks tientallen miljoenen om dit te bestrijden, zoals door het nemen van allerlei veiligheidsmaatregelen, het trainen van medewerkers en niet in de laatste plaats het opvangen en begeleiden van medewerkers die dit soort gevallen hebben moeten meemaken. Deze kosten wegen uiteraard mee in de bedrijfsvoering van NS, maar mogen het uitgangspunt van veilig en gezond werken en na afloop weer veilig thuiskomen, niet in de weg staan. NS en bonden waren al langere tijd in overleg om maatregelen af te spreken om de sociale veiligheid van allen, personeel en reizigers, op en rond het spoor zo groot mogelijk te laten zijn. Op 18 maart is daartoe een eerste aanzet gegeven. Gisterenavond, 9 april kon daadwerkelijk het akkoord gesloten worden. De tekst van het akkoord Lees verder


12 maart 2015

Nederland in Zweeds design?

Recentelijk ben ik in het kader van het bovensectorale overleg mee geweest op een studiereis naar Zweden. Om een bonnetjesaffaire te voorkomen: mijn eerste studiereis en slechts gedeeltelijk bekostigd door de CMHF. Voorshands was ik redelijk sceptisch; het Zweedse overlegmodel is redelijk bekend en dit is niet de eerste delegatie die op bezoek gaat bij de Zweden. Desalniettemin kwam ik enthousiast weer terug in de polder. Het loont absoluut om niet alleen van een model uit de boeken kennis te nemen maar actief waar te nemen hoe het werkt en belangrijker welke mensen er mee werken. Want dat is wel mijn belangrijkste bevinding, een model wordt gemaakt door de mensen of sterker bestaat uit de mensen die er mee werken. Nog platter: een maatschappij krijgt het model dat ze verdient. De instituties staan in Zweden op grote afstand van de centrale overheid en hebben een grote mate van autonomie. Een grote mate van professionele ruimte zeg maar. Toegespitst op het proces van arbeidsvoorwaarden betekent dit dat de diverse ZBO’s zelf hun arbeidsvoorwaarden regelen zonder directe bemoeienis van de regering. Met name het laatste klinkt sociale partners binnen de overheid als muziek in de oren. Hier bemoeit het kabinet zich rechtstreeks met elke komma in het overleg. Direct adopteren dus? Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Datum tweedaagse OR-training bekend: 24 en 25 november 2015. Opgeven kan al bij Anja van Kleffens akleffens@cmhf.nl of 0620534318. Meer informatie volgt

Dekkingsgraad

Update medio juni 2015

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: