Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

5 februari 2016

​Geen differentiatie pensioen naar levensverwachting

Het is onverstandig solidariteit in de pensioenen te ontrafelen. Er zijn meer factoren dan inkomen die van invloed zijn op de levensverwachting. Zeker is dat bij een lagere pensioenopbouw boven de 30.000 euro de middengroepen worden getroffen. Op termijn slaat dit soort ideeën het fundament onder het pensioenstelsel weg, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. We moeten opletten dat het debat over de toekomst van het pensioenstelsel niet met inkomenspolitiek vertroebeld. Er zijn allerlei factoren die de levensverwachting beïnvloeden: man of vrouw, opleiding, ....  Lees verder


1 februari 2016

Geslaagd congres A+O-fondsen: Medezeggenschap Anders

Terugkoppeling Congres Medezeggenschap anders – 3 december 2015. Het congres Medezeggenschap Anders, donderdag 3 december 2015 in Aristo Zalencentrum in Amsterdam-Sloterdijk, had dit jaar als thema ‘De OR van de toekomst, de toekomst van de OR’. Ruim 150 ondernemingsraadsleden en andere betrokkenen bij medezeggenschap kwamen naar het congres. Dit jaar werd Medezeggenschap Anders voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door het A&O-fonds Provincies, A+O fonds Gemeenten en A+O fonds Rijk. Met als doel om kennis en voorbeelden tussen sectoren uit te wisselen. Op die manier ...  Lees verder


Blogposts

4 februari 2016

Complot?

Gelooft u in complottheorieën? Ik niet, maar de laatste tijd word ik toch argwanend. We worden de laatste tijd overspoeld met rapporten en voornemens, die allen tot doel schijnen te hebben de macht van de bonden – in ieder geval bij overheid en onderwijs - te breken. Laat ik ze eens met u doornemen....Lees verder


19 november 2015

Hete herfst?

Een hete herfst wordt meestal voorspeld, maar nu kan achteraf worden vastgesteld of de hitte aanwezig was. Meteorologisch zeker: op het moment dat ik dit schrijf kan je zonder jas buiten staan. Figuurlijk twijfel ik, want bij een hete herfst denk ik in vakbondssferen aan massa’s ontevreden mensen op straat protesterend tegen opgelegd danwel naderend onheil. Niets van dit al echter de afgelopen maanden ondanks voorspeld uit te barsten onvrede. Wel “herrie in de polder” tot en met rechtszaken aan toe, maar dat speelde zich met name binnenskamers af. Niet goed, daar is iedereen het over eens. Wel goed zijn de afgesloten cao’s op basis van de loonruimteovereenkomst. Het alternatief, hoewel sommigen dit bestrijden, was de facto een tweejarige verlenging van de nullijn (althans een zeer geringe loonstijging). Het referentiemodel dat de loonruimte bepaalt in de overheid- en onderwijssectoren houdt immers niet alleen rekening met de loonstijging in de markt, maar ook met de stijging van premies (pensioen!). Degenen die denken dat een zelfde resultaat bereikt was middels acties verwijt ik ...................Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Dekkingsgraad

Update begin februari 2016

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: