Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

28 januari 2015

Blok gaat met gestrekt been cao-onderhandelingen in en presenteert in wezen het vijfde jaar nullijn op een rij

De gemiddelde rijksambtenaar loopt tegen de vijftig en heeft daarmee (bijna) twee leeftijdsdagen. Blok wil deze leeftijdsdagen en de PAS volledig afschaffen. Hier tegenover staat een loonruimte van naar schatting een kleine procent oftewel evenveel als de waarde van deze dagen. Als de bonden dit voorstel accepteren en er dus een cao tot stand komt mogen zijn ambtenaren aanspraak maken op de loonruimte uit het pensioenakkoord, waarover vorig jaar al een deal bereikt is. Zie hier in een notendop het voorstel van de minister. Onacceptabel volgens de CMHF. Zowel het twee keer moeten onderhandelen over ruimte die al beschikbaar is gesteld uit het pensioenakkoord als het inleveren van secundaire arbeidsvoorwaarden om je eigen loonstijging te betalen.   Lees verder


27 januari 2015

VCP-reactie op SER-ontwerpadvies ‘Toekomst Pensioenstelsel’

VCP: Analyse SER levert belangrijk bijdrage voor verbetering pensioenstelsel. In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER verschillende varianten verkend om ons pensioenstelsel te versterken. Uit het ontwerpadvies, dat vandaag openbaar is gemaakt, blijkt dat de meest interessante variant ‘het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ is. Deze variant sluit in grote lijnen aan op de visie die de VCP vorig november jaar inbracht in de pensioendiscussie. Aangegeven wordt dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ op cruciale criteria het beste scoort, zoals de aansluiting op maatschappelijke trends, het uiteindelijke pensioenresultaat en de macro-economische effecten. Uit het advies blijkt verder dat het wenselijk is risico’s met verschillende generaties te delen om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. Terecht wordt aangegeven dat er sprake is van een lastige en dubbele transitieproblematiek bij deze variant die om nader onderzoek vraagt. Dit betreft de vraag hoe de overstap naar deze nieuwe variant alsmede het loslaten van de doorsneesystematiek kunnen worden vormgegeven. Voor een nadere uitwerking hiervan zal de SER de handschoen de komende tijd oppakken.   Lees verder


Blogposts

5 februari 2015

Herinnert u zich deze nog … nog … nog …nog …nog … nog … nog … nog …

SOLIDARITEIT Ja, want solidariteit betekent dat leden van een groep een gemeenschappelijk belang onder-schrijven, ten gunste van de groep en het zo kan bijdragen aan een sociale cohesie. En sociale cohesie duidt weer op de samenhang in een maatschappij. Saamhorigheid en betrokkenheid zou je kunnen zeggen. Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die solidaire groep wordt door anderen als uniek onderscheiden. De sociale identiteit is opgebouwd uit de identiteit van groepen waar-toe iemand kan/wil behoren, b.v. door een culturele, politieke of vakbonds identiteit Lees verder


1 december 2014

Ambtenaar: laat u horen!

Tsja, en voordat je het weet zit je in een actietraject. In dit geval voor de rijkssector. Het begon nog wel zo veelbelovend: Prinsjesdag (the king himself), Dijsselbloem, een nieuwe DG in de persoon van Simone Roos, etc., alles leek te wijzen op een snel akkoord. Vele sectoren waren ons inmiddels al voorgegaan. Kortom, alle seinen op groen. Lag het dan aan ons dat het nu gestrand is (zelfreflectie is altijd een goede zaak). Eens kijken. We wilden graag een “korte klap”: de 0,8 uit het pensioenakkoord, een eenmalige en wat achterstallig onderhoud die moest worden geregeld. Aldus waren de verhoudingen weer genormaliseerd en hadden we de handen vrij voor de echte grote cao voor 2015/2016. Een welkomscadeautje voor de nieuwe DG, die met deze daad direct in positie was gebracht. Wat blijkt nu ....................Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Leest u ook al onze Twitter-berichten? http://twitter.com/VakbondCMHF

Dekkingsgraad

Update eind februari 2015

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: