Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 mei 2016

VCP: SER-verkenning toont dat risicodeling en transparantie bij pensioen samengaan

Uit de nadere verkenning van de SER blijkt dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling daadwerkelijk aanwezig is. ‘Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant nu hij verder is onderzocht. De variant met voorwaardelijke pensioenuitkering - een reëel contract waar wij jarenlang pleitbezorger van zijn geweest - komt ook positief uit de verkenning naar voren. Er liggen dus verschillende varianten die wij met de achterban gaan bespreken’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verbindt de sterke eigenschappen van uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten. De intergenerationele risicodeling van beleggingen via de buffer leidt tot ....   Lees verder


21 april 2016

​Wwz krijgt kans zich in de kern te bewijzen

Sociale partners – waaronder VCP- hebben afgelopen maand in de Stichting van de Arbeid de signalen vanuit het MKB zorgvuldig geanalyseerd. “Het is belangrijk te constateren dat het te vroeg is om gefundeerde uitspraken te doen over de werking van de Wet werk en zekerheid. De wet moet eerst de kans krijgen om zich in de kern te bewijzen. Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat er geen redenen zijn voor fundamentele aanpassingen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Beeldvorming en incidenten mogen voor werkgevers geen reden ...  Lees verder


Blogposts

12 mei 2016

Over draagvlak cao en betrokkenheid

Op de site van HS Arbeidsvoorwaarden verscheen een stuk van Wilco Brinkman over het draagvlak voor de cao en de betrokkenheid van niet-georganiseerden hierbij. Nu blijkt al jarenlang dat de niet-georganiseerden zich prima kunnen vinden in de resultaten van de cao-onderhandelingen. En als dat niet het geval is dan is het onderhandelingsresultaat al door de georganiseerden afgewezen. De SER heeft zich ook uitgesproken over meer betrokkenheid van niet-georganiseerden bij het cao-traject. In de discussie mis ik ... Lees verder


20 april 2016

'Havens'

​Opvallend en intrigerend was de titel van een artikel in het FD “FNV-ers staan met getrokken mes tegenover elkaar”. Een nogal overtrokken beeldspraak (je moet er niet aan denken dat het werkelijkheid zou zijn), maar toch geeft het aan dat binnen een vakbond er een groot verschil in belang is ontstaan. Enerzijds het belang van een OR in een afzonderlijk bedrijf en anderzijds een meer algemeen belang binnen een sector. Overigens een trend die meer en meer valt waar te nemen en de vakorganisaties zouden moeten prikkelen tot actie. Naar mijn mening ....Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Noteert u alvast in uw agenda: Maandag 6 juni 2016 - (kader)ledenmiddag bij de CMHF. Hoofdthema Pensioenen. U komt toch ook? Deze CMHF-(kader-) kaderledenmiddag zal in het teken staan van de toekomstverkenning van de SER over de pensioenen. U bent welkom vanaf 12.30 uur bij de CMHF- Ametisthorst 20 in Den Haag, wij zorgen voor een lunch. De bijeenkomst start om 13.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Op 6 juni zullen een aantal sprekers ons meenemen in het SER-advies: Klaartje de Boer is medeopsteller van de verkenning vanuit de VCP. Zij zal ons de contouren schetsen van het advies. Jacqueline van Langeraad en Martin Weusthuis zijn onze vertegenwoordigers in de Pensioenkamer waar de inhoud van de ABP-regeling wordt afgesproken. Vanuit de CMHF geven zij hun visie. Geraldine Leegwater deelt met ons de toekomstvisie van het ABP-bestuur. Hoofdspreker bent u: stel uw vragen naar aanleiding van de presentaties! Graag tot de 6e juni! Indien u zich nog niet heeft opgegeven dan graag even uw aanmelding via ons algemene aanmeldingsformulier via de pagina Contact.

Dekkingsgraad

Update van medio eind april 2016

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: