Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 mei 2015

Ambtenaren verdienen beter - CMHF in Actie: vandaag vakbondsoverleg over vervolgacties bij de Politie

Ambtenaren verdienen beter - CMHF in Actie: 27 mei: Politie: estafette-actie - start in Noord Holland .................   Lees verder


22 mei 2015

Onderhandelingen cao DLO hervat

De onderhandelingen over de cao DLO zijn op dinsdag 19 mei hervat. Deze hebben enkele maanden stilgelegen nadat in oktober 2014 het onderhandelaarsresultaat door de kaderleden van de bonden is verworpen. De gezamenlijke bonden (CMHF, FNV Overheid en CNV Overheid) en mevrouw Tineke Tromp, onderhandelaar namens DLO, hebben beiden het hervatte overleg als constructief ervaren. Binnenkort .........   Lees verder


Blogposts

10 april 2015

Stop agressie op het spoor

Nieuw Akkoord Sociale Veiligheid. Hoewel het al jaren een trend is dat er ruim 700 geweldsincidenten per jaar op en rond het spoor plaatsvinden, dat zijn er meer dan 2 per dag!, is recentelijk met de gruwelijke mishandeling van een conducteur in Hoofddorp, dit fenomeen weer volop in de media gekomen. En blijven komen, omdat er daarna helaas nog meer gevallen van agressie en geweld hebben plaatsgevonden. NS besteedt jaarlijks tientallen miljoenen om dit te bestrijden, zoals door het nemen van allerlei veiligheidsmaatregelen, het trainen van medewerkers en niet in de laatste plaats het opvangen en begeleiden van medewerkers die dit soort gevallen hebben moeten meemaken. Deze kosten wegen uiteraard mee in de bedrijfsvoering van NS, maar mogen het uitgangspunt van veilig en gezond werken en na afloop weer veilig thuiskomen, niet in de weg staan. NS en bonden waren al langere tijd in overleg om maatregelen af te spreken om de sociale veiligheid van allen, personeel en reizigers, op en rond het spoor zo groot mogelijk te laten zijn. Op 18 maart is daartoe een eerste aanzet gegeven. Gisterenavond, 9 april kon daadwerkelijk het akkoord gesloten worden. De tekst van het akkoord Lees verder


12 maart 2015

Nederland in Zweeds design?

Recentelijk ben ik in het kader van het bovensectorale overleg mee geweest op een studiereis naar Zweden. Om een bonnetjesaffaire te voorkomen: mijn eerste studiereis en slechts gedeeltelijk bekostigd door de CMHF. Voorshands was ik redelijk sceptisch; het Zweedse overlegmodel is redelijk bekend en dit is niet de eerste delegatie die op bezoek gaat bij de Zweden. Desalniettemin kwam ik enthousiast weer terug in de polder. Het loont absoluut om niet alleen van een model uit de boeken kennis te nemen maar actief waar te nemen hoe het werkt en belangrijker welke mensen er mee werken. Want dat is wel mijn belangrijkste bevinding, een model wordt gemaakt door de mensen of sterker bestaat uit de mensen die er mee werken. Nog platter: een maatschappij krijgt het model dat ze verdient. De instituties staan in Zweden op grote afstand van de centrale overheid en hebben een grote mate van autonomie. Een grote mate van professionele ruimte zeg maar. Toegespitst op het proces van arbeidsvoorwaarden betekent dit dat de diverse ZBO’s zelf hun arbeidsvoorwaarden regelen zonder directe bemoeienis van de regering. Met name het laatste klinkt sociale partners binnen de overheid als muziek in de oren. Hier bemoeit het kabinet zich rechtstreeks met elke komma in het overleg. Direct adopteren dus? Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Dinsdag 26 mei kader/actiebijeenkomst als voorbereiding op nieuwe acties rondom CAO Rijk. Meer informatie op www.vakbondinactie.nl/caorijk

Dekkingsgraad

Update medio mei 2015

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: