Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

27 maart 2015

Afdwingen van loonsverhoging in kort geding door bonden

Vandaag dient het kort geding van de vakbonden tegen minister Blok. De bonden willen dat de Minister Blok alsnog de vrijgevallen gelden uit het pensioenakkoord uitbetaalt. Informele besprekingen eind 2014 lieten zien dat “er geen cent beschikbaar was”. Vervolgens weigerde Blok de vrijval uit het pensioenakkoord toe te kennen. En als klap op de vuurpijl   Lees verder


24 maart 2015

Krimp Kamer van Koophandel - vakbonden verbaasd

De gezamenlijke vakbonden hebben met verbazing en verwondering kennisgenomen van het advies van 17 maart jl. aangaande de krimp van de Kamer van Koophandel. Het is immers een belangrijk advies: het vormt namelijk de basis van waaruit afspraken over de toepassing van het sociaal beleid worden gemaakt. In deze mail lichten we dit toe. De verbazing en verwondering zit vooral in het feit dat de OR in hun ronde door het land, volgens hun advies, geen grote weerstand tegen de nieuwe koers van de Kamer hebben gesignaleerd, dan wel geconstateerd. De bonden hebben in december en januari bij hun ronde door het land een ander beeld gekregen. Namelijk, een beeld van grote twijfel over de koers en een beeld van boosheid en teleurstelling, omdat zo kort na de start van de nieuwe Kamer het roer zo drastisch om gaat. Verwonderd zijn we des te meer dat de OR, na haar eigen raadpleging, ook dergelijke signalen heeft ontvangen, maar deze kennelijk anders heeft geïnterpreteerd. De OR heeft over het geven van haar advies meer dan drie maanden gedaan. De bonden hadden dan ook een meer inhoudelijker advies verwacht, dan alleen een advies over 2015. Ons inziens steunt de OR met haar advies expliciet de ingeslagen koers en de personele gevolgen voor nu en na 2015. Het advies roept bij ons een hoop vragen op, bijvoorbeeld: heeft de OR zich met het onderzoek naar de haalbaarheid laten bijstaan door een extern bureau? Gegeven dit advies zullen we ons bij de werkgever inspannen voor goede afspraken voor iedereen die de komende jaren de organisatie moet verlaten. Het Van Werk naar Werk beleid staat voor ons daarbij centraal. We hebben al twee heldere afspraken gemaakt:   Lees verder


Blogposts

12 maart 2015

Nederland in Zweeds design?

Recentelijk ben ik in het kader van het bovensectorale overleg mee geweest op een studiereis naar Zweden. Om een bonnetjesaffaire te voorkomen: mijn eerste studiereis en slechts gedeeltelijk bekostigd door de CMHF. Voorshands was ik redelijk sceptisch; het Zweedse overlegmodel is redelijk bekend en dit is niet de eerste delegatie die op bezoek gaat bij de Zweden. Desalniettemin kwam ik enthousiast weer terug in de polder. Het loont absoluut om niet alleen van een model uit de boeken kennis te nemen maar actief waar te nemen hoe het werkt en belangrijker welke mensen er mee werken. Want dat is wel mijn belangrijkste bevinding, een model wordt gemaakt door de mensen of sterker bestaat uit de mensen die er mee werken. Nog platter: een maatschappij krijgt het model dat ze verdient. De instituties staan in Zweden op grote afstand van de centrale overheid en hebben een grote mate van autonomie. Een grote mate van professionele ruimte zeg maar. Toegespitst op het proces van arbeidsvoorwaarden betekent dit dat de diverse ZBO’s zelf hun arbeidsvoorwaarden regelen zonder directe bemoeienis van de regering. Met name het laatste klinkt sociale partners binnen de overheid als muziek in de oren. Hier bemoeit het kabinet zich rechtstreeks met elke komma in het overleg. Direct adopteren dus? Lees verder


5 februari 2015

Herinnert u zich deze nog … nog … nog …nog …nog … nog … nog … nog …

SOLIDARITEIT Ja, want solidariteit betekent dat leden van een groep een gemeenschappelijk belang onder-schrijven, ten gunste van de groep en het zo kan bijdragen aan een sociale cohesie. En sociale cohesie duidt weer op de samenhang in een maatschappij. Saamhorigheid en betrokkenheid zou je kunnen zeggen. Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die solidaire groep wordt door anderen als uniek onderscheiden. De sociale identiteit is opgebouwd uit de identiteit van groepen waar-toe iemand kan/wil behoren, b.v. door een culturele, politieke of vakbonds identiteit Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Noteert u in uw agenda: Maandag 11 mei: CMHF-Pensioenmiddag

Dekkingsgraad

Update medio maart 2015

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: