Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

19 november 2015

Akkoord over nieuwe CAO DLO

De verkennende gesprekken die eind augustus zijn gestart hebben succes gehad. Maandag 16 november, nadat er 2 weken van intensief overleg aan vooraf gingen, hebben CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO DLO.............   Lees verder


19 november 2015

Convenant bij DUO getekend

Op 1 november heeft de rijksoverheid een aantal uitgangspunten voor flex-arbeid vastgelegd en bekendgemaakt. Daarbinnen moeten overheidsorganisaties zoals DUO invulling geven aan de manier waarop zij omgaan met flex-arbeid. De vakbonden, waaronder de CMHF, en OCW/DUO hebben op 16 november afspraken gemaakt over de manier waarop DUO verantwoord invulling kan en wil geven aan dit kader. De afspraken hebben betrekking op: ...................  Lees verder


Blogposts

19 november 2015

Hete herfst?

Een hete herfst wordt meestal voorspeld, maar nu kan achteraf worden vastgesteld of de hitte aanwezig was. Meteorologisch zeker: op het moment dat ik dit schrijf kan je zonder jas buiten staan. Figuurlijk twijfel ik, want bij een hete herfst denk ik in vakbondssferen aan massa’s ontevreden mensen op straat protesterend tegen opgelegd danwel naderend onheil. Niets van dit al echter de afgelopen maanden ondanks voorspeld uit te barsten onvrede. Wel “herrie in de polder” tot en met rechtszaken aan toe, maar dat speelde zich met name binnenskamers af. Niet goed, daar is iedereen het over eens. Wel goed zijn de afgesloten cao’s op basis van de loonruimteovereenkomst. Het alternatief, hoewel sommigen dit bestrijden, was de facto een tweejarige verlenging van de nullijn (althans een zeer geringe loonstijging). Het referentiemodel dat de loonruimte bepaalt in de overheid- en onderwijssectoren houdt immers niet alleen rekening met de loonstijging in de markt, maar ook met de stijging van premies (pensioen!). Degenen die denken dat een zelfde resultaat bereikt was middels acties verwijt ik ...................Lees verder


2 oktober 2015

Iemand Anders

“Daar ben ik niet van” en “dat doet iemand anders wel”: U kent ze wel de heden ten dagen veel gebezigde kreten. “Het bericht van het vertrek van onze medewerker Iemand Anders, heeft ons daarom ook droevig gestemd. Iemand Anders was één van de meest waardevolle en ijverige medewerkers binnen ons bedrijf. Iemand Anders zal een lege plek nalaten die moeilijk op te vullen zal zijn. Iemand Anders heeft jarenlang veel meer voor ons bedrijf gedaan, dan men normaal van een mens kan en mag verwachten. Als er iets gedaan moest worden of wanneer er hulp nodig was, hoe dikwijls hoorde men dan niet éénstemmig: “laat Iemand Anders het maar doen”. En vroeg men een medewerker een bepaalde taak op zich te nemen, dan was vaak het antwoord: “dat kan Iemand Anders veel beter dan ik” of “daar heeft Iemand Anders meer tijd voor” of “daar heeft Iemand Anders meer verstand van”. Ja, Iemand Anders was een heel bijzonder mens, ....Lees verder


Beroeps­verenigingen

Vind uw beroepsvereniging

Mededeling

Op 14 december heeft de CMHF haar najaarsledenraad. Alle verenigingen zijn van harte welkom. Komt u ook?!

Dekkingsgraad

Update 26 november 2015

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: