Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Proforma bezwaar

Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven, het proforma-bezwaar (link naar) tegen de eventuele gevolgen van de invoering Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor uw (toekomstig) pensioen.

In de afgelopen maand heeft u de CMHF massaal gevonden en een proforma bezwaar ingediend bij uw pensioenfonds en gedeeld op uw socials. Bezwaar aantekenen kan nog steeds, vergeet het niet!

Omdat wij vragen kregen over de status van 'proforma' hier een korte toelichting.

Een proforma-bezwaar is een bezwaar 'voor de vorm'. U dient dus voor de vorm een bezwaar in tegen de eventuele gevolgen van de invoering van de WTP. Omdat niet alle consequenties na invoering van de WTP inzichtelijk zijn en u mogelijk nadeel kunt ervaren bij invoering van de WTP geeft u - zonder nu al inhoudelijke gronden bij uw bezwaar aan te geven - nu al aan dat u graag een overzicht wilt ontvangen van uw huidige situatie en de nieuwe situatie bij invoering WTP.

Een proforma-bezwaar kan overigens ten alle tijden worden ingetrokken en heeft geen gevolgen. Het is uitsluitend bedoeld om een mogelijke bezwarenprocedure in de toekomst reeds nu veilig te stellen.

Voor een toelichting op de 'niet-ontvankelijk verklaring' die sommige pensioenfondsen sturen verwijs ik naar het naastliggende artikel in deze pensioenpost.

 
Deel deze pagina: