Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

10 november 2023

Koninklijke onderscheiding voor Willy Valckx

Willy Valckx, bestuurslid bij de CMHF namens Equipe, heeft vrijdag uit handen van burgemeester Ryan Palmen (gemeente Horst) een Koninklijke onderscheiding gekregen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  Lees verder


7 september 2023

Publieke dienstverlening onder druk

Zojuist heeft de CMHF aan de Tweede Kamer haar zorgen geuit over de druk op de publieke dienstverlening. Uit het SER-rapport “Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk” komt naar voren dat het water de publieke sectoren aan de lippen staat. Het laat zien dat de grote personeelstekorten bij onderwijs, zorg, veiligheid en overheden zorgelijk zijn. Door bewuste politieke keuzes uit het verleden is het zijn van een professional in de sectoren van de publieke sector te weinig aantrekkelijk gemaakt.   Lees verder


9 juni 2023

Uw pensioenfonds stuurde een afwijzende reactie op uw proforma-bezwaar? Wat nu?

Op onze oproep om proforma-bezwaar aan te tekenen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) op de toekomstige hoogte van uw pensioen hebben veel mensen gereageerd. De reden om reeds nu - zij het pro forma - bezwaar aan te tekenen is dat bij mogelijke rechtszaken de rechter mee lijkt te wegen of er überhaupt bezwaar is gemaakt. Bezwaarmakers hebben van hun pensioenfonds inmiddels afwijzende reacties ontvangen. Hoe daarmee om te gaan?  Lees verder


8 juni 2023

Pensioenbijeenkomst 12 juni a.s. verschoven

De CMHF plande een Pensioenbijeenkomst om u nader te informeren over het proces van invaren. Deze bijeenkomst wordt verschoven. Hoewel de WTP door de Eerste Kamer is aangenomen, blijkt dat de pensioenfondsen nog niet over alle relevante informatie beschikken om een duidelijke koers richting het invaren te kunnen bepalen.   Lees verder


26 mei 2023

Extra PensioenPost Wet Toekomst Pensioenen

Extra PensioenPost 2, 2023  Lees verder


9 mei 2023

Ik teken bezwaar aan!

Ik teken bezwaar aan tegen de eventuele gevolgen van het invoeren van de Wet Toekomst Pensioenen voor mijn (toekomstige) pensioen ! Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren is besloten het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. Dat heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die recentelijk door de Tweede kamer is aangenomen. De CMHF heeft de afgelopen jaren via de VCP en via publicaties aangegeven waar in onze ogen de WTP nog tekort schiet. Daarbij is tevens aangeven welke verbeteringen ons inziens in de WTP moeten worden aangebracht. Die verbeterpunten zijn echter niet overgenomen waardoor de WTP in onze ogen op een aantal punten tekort schiet.   Lees verder


25 april 2023

Ambtenaar: een bijzonder vak, en dat is het!

Vereniging VDNA en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een themabijeenkomst op 24 mei a.s. In de afgelopen decennia is de ambtenaar zich ten onrechte steeds meer gaan zien als een gewone werknemer. De ambtenaar werkt aan zijn/haar individuele competenties voor zijn/haar individuele carrière. Je zou dit de individualisering van de ambtenaar kunnen noemen: men is steeds minder gaan zien wat het onderscheidende gemeenschappelijke kenmerk is van ambtelijk vakmanschap.   Lees verder


17 april 2023

Oproep tot structurele loonruimte overheidspersoneel

Op vrijdag 14 april jl. heeft de CMHF samen met de drie andere ambtenarencentrales bij verschillende ministeries in Den Haag aandacht gevraagd voor een goede en sterke publieke sector. Zij riepen het kabinet op om meer structurele loonruimte voor het overheidspersoneel incl. Zorg en Onderwijs, in de Voorjaarsnota 2023 op te nemen.   Lees verder


13 april 2023

Regering: minder 'flexibel' werk en schijnzelfstandigheid aanpakken

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip wil dat mensen die in de praktijk vast werk hebben ook een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgen, met meer zekerheid over hun inkomen en hun rooster. Daarnaast wil ze schijnzelfstandigheid terugdringen. Dat is de kern van de brief die ze eerder deze maand aan de Tweede Kamer stuurde.   Lees verder


13 april 2023

VCP: "Schrappen rol verzekeringsartsen bij re-integratie is ondoordacht"

​Het kabinet wil het medisch oordeel van de (neutrale) verzekeringsarts schrappen en het oordeel van de bedrijfsarts leidend maken bij de zogeheten RIV-toets. Het UWV beoordeelt bij deze toets als 'poortwachter' of de werkgever de afgelopen twee jaar voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer. Door deze kabinetsmaatregel dreigen 4.000 mensen aanvullend in de WIA (de oude WAO) terecht te komen. De VCP heeft samen met FNV, CNV en de verzekeringsartsen aan de bel getrokken en Kamerleden een manifest aangeboden.  Lees verder


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: