Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

22 december 2021

Gezocht ABP-bestuurders met competentie straatvechter

Op 15 december jl. presenteerde ABP haar cijfers tot en met november 2021. Ondanks de onzekere tijd is ABP er weer in geslaagd om haar vermogen te laten toenemen. Niets dan hulde hiervoor! Het vermogen bedroeg 30 november jl. 543 miljard euro. Het jaar is nog niet voorbij en ik heb geen glazen bol maar het moet raar lopen wil ABP haar financiële positie ten opzichte van 2020 niet verbeteren. Het rendement bedraagt tot nu toe 9,7%. Omgerekend in euro's een toename van het vermogen van 48 miljard euro. Voor de beeldvorming, dit is het equivalent van ongeveer 4 jaar pensioenuitkeringen.

In de media lees je regelmatig dat de rijken steeds rijker worden. Geld maakt geld. Dit laatste is zeker van toepassing op ABP. In de periode 2010-2020 is het ABP-vermogen met 258 miljard euro toegenomen. Dit is een niet te bevatten groot bedrag. Door de enorme toename van ABP-vermogen wordt het voor het bestuur steeds gemakkelijker om doelstellingen te behalen. Vandaag de dag volstaat een jaarlijks rendement van ongeveer 2% om jaarlijks de pensioenen van de gepensioneerden te kunnen uitkeren zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

Het bovenstaande is niet alleen goed nieuws voor de gepensioneerden. Het zou ook goed nieuws voor de actieve deelnemers kunnen zijn. Als het rendement gedurende een lange periode meer dan 2% gemiddeld is kan namelijk ook de pensioenpremie omlaag terwijl het vermogen van het ABP jaarlijks blijft toenemen.

'Geen wolk voor de zon' zou je dus denken. Helaas geldt echter dat de Haagse en daagse werkelijkheid niet overeenkomen. Het ABP bevindt zich volgens het 'Haagse' in slecht weer. De alles bepalende dekkingsgraad is in november weer onder de 105% gezakt. Indexatie van pensioenen blijft vooralsnog een utopie voor de ABP-deelnemers. De door De Nederlandsche Bank (DNB) opgelegde rekenrente van 0,4% blijft als een molensteen om de nek van de deelnemers hangen.

Een oud Nederlands gezegde is 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'. Zou dit ook van toepassing mogen zijn op het ABP-bestuur? Een bestuur dat zonder last en ruggenspraak besluiten mag nemen. Een bestuur, goed betaald door de deelnemers, met één opdracht: de belangen van de deelnemers maximaal behartigen. Gezien de goede ABP-resultaten zou het speerpunt van het bestuur in mijn ogen het weer indexeren van de pensioenen moeten zijn. Bestuurders zouden namens de deelnemers ten strijde moeten trekken en zich met hand en tand moeten verzetten tegen de opgelegde onrealistische rekenrente en zich niet moeten verschuilen achter DNB-beleid en kabinetsbeleid. Door het verschuilen achter DNB en het uitvoeren van kabinetsbeleid maken zij het zichzelf erg makkelijk en doen zij zichzelf tekort. Calimero-gedrag dat past niet bij een financiële grootmacht als ABP. In mijn ogen moet er dan ook een belangrijke competentie toegevoegd worden aan de ABP-bestuurders: straatvechter. Deze competentie moet ervoor zorgen dat de luie comfortabele bestuurszetel wordt verlaten en de handschoenen opgenomen wordt. We gaan het woord van onze deelnemers verkondigen: weg met 'Haagse' theorie, we nemen besluiten op basis van normale parameters en we zijn geen Calimero.


Marc de Natris, voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: