Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

21 september 2022

Aanbevelingen voor betere rapportcijfers Rutte IV

Het was de afgelopen dagen een en al pracht en praal wat de klok sloeg. Op maandag werd Queen Elizabeth II in stijl begraven en op Prinsjesdag was het de beurt aan ons koningspaar om met pracht en praal te worden omgeven. De pracht en praal in beide landen is echter voor de bevolking schone schijn. Voor zowel Nederland als Groot -Brittannië geldt dat de samenleving onder grote druk staat. De hoge inflatie en de hiermee gepaarde onrust en onzekerheid nemen toe en als de beide regeringen in de ogen van hun landgenoten niet de juiste maatregelen nemen dan zou het voor het eerst sinds lange tijd wel eens 'een hete herfst' en/of koude winter kunnen gaan worden.

In de troonrede zei onze koning; "Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid". Dit laatste is in mijn ogen helemaal niet tegenstrijdig als men inzoomt op het kabinetsbeleid van het afgelopen decennia. Sinds jaar en dag neemt de koopkracht van de werknemers niet of nauwelijks toe. Dit in combinatie met een te hoge belastingdruk. Steeds meer werknemers gaan inzien dat (meer) werken niet meer loont. Men is beter af als men niet of minder werkt omdat men dan (nog) recht heeft op allerlei toeslagen. Het wordt tijd dat het kabinet actie gaat ondernemen dat (meer) werken weer loont. Dit laatste is hoog nodig om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen.

Van "het nivelleren is een feest" beleid van de afgelopen jaren plukken de middeninkomens de wrange vruchten. Veel van hen kunnen niet meer rondkomen van hun loon ondanks het feit dat men een volledige werkweek heeft en men ruim boven modaal verdient. Amerikaanse toestanden om meer dan één baan te moeten hebben om het financiële hoofd boven water te houden begint in Nederland voet aan de grond te krijgen. De politiek heeft met haar onbezonnen financiële beleid de ruggengraat van onze samenleving de 'sterkste en breedste' schouders gebroken. Het kabinet moet actie ondernemen om de belastingdruk voor werkende substantieel te verlagen.

De Haagse wereldse werkelijkheid en de daagse realiteit beginnen elkaar steeds meer te bijten. Het lijkt erop dat de grens van de 'mopperende Nederlanders' is overschreden en dat in plaats van mopperen de 'mopperaars' acties eisen van hun politieke leiders. De brede onvrede over het kabinet Rutte IV wordt in alle enquêtes onderschreven. Dit is in mijn ogen een logisch gevolg van vier partijen die liever niet met elkaar in zee waren gegaan. De tegenstellingen en het onderlinge wantrouwen zijn te groot om daadkrachtig op te kunnen treden, met als gevolg dat het 'een pappen en nat houden' beleid is geworden. Een beleid waar zowel voor- als tegenstanders zich niet in kunnen vinden. Het is dan ook niet vreemd dat het kabinet in alle enquêtes een dikke onvoldoende krijgt. Het wordt tijd dat het kabinet leiderschap gaat tonen en naar de standpunten van de meerderheid van het Nederlandse volk gaat luisteren en zich niet laat leiden door een kleine minderheid die veelal het hardst schreeuwt. Zorg voor een breed draagvlak in de samenleving. Zo wordt onrust voorkomen en kunnen (grote) stappen worden gezet om invulling te geven aan de grote uitdagingen waarvoor we staan.

Voor veel Nederlanders geldt op dit moment dat zij het gevoel hebben dat onze ministers hun prioriteiten verkeerd stellen. Ministers die in hun ogen vergeten zijn waarom zij zijn aangesteld: niet ten meerdere glorie van zichzelf maar om ons land te dienen.

Als de bovengenoemde aanbevelingen door het kabinet worden overgenomen dan heb ik er alle vertrouwen in dat de rapportcijfers omhoog gaan en een hete herfst en/of koude winter uitblijft


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: