Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

12 mei 2021

​De glazen bol van de Nederlandsche Bank hapert

Onlangs is het ABP-jaarverslag 2020 gepresenteerd. Het was wederom een goed jaar voor het ABP en haar deelnemers. Als je de kerncijfers van het pensioenfonds bestudeert dan kun je niet anders concluderen dan dat het ABP het coronajaar 2020 zeer goed heeft doorstaan. Waar in het begin van het jaar nog zeer somber door de bestuursleden werd gekeken en gecommuniceerd lijkt 'eind goed, al goed'. Het vermogen van het ABP steeg in 2020 met ongeveer 30 miljard euro naar bijna 500 miljard euro. Een mooi rendement van 6,6%.

In het jaarverslag valt te lezen dat het aantal werknemers in de (semi) overheid weer groeit. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de geïnde pensioenpremies. Door de toename komt het bedrag dat aan pensioenpremies wordt geïnd en aan pensioenen wordt uitgekeerd nader tot elkaar. Het verschil bedroeg in 2020 nog maar - 0,6 miljard euro. Het pensioenfonds is uiteraard geen piramide kansspel maar met een vermogen van 500 miljard volstaat een jaarlijks rendement van ongeveer 1% om de pensioenen in de toekomst te kunnen garanderen. Bij een rendement van 2,3% kan er weer geïndexeerd worden.

Als je naar het ABP-vermogen kijkt is er een vergelijk te maken met 'het rupsje nooit genoeg'. In 5 jaar tijd is het vermogen met bijna 115 miljard euro gestegen. Doordat het vermogen maar blijft stijgen is er steeds minder rendement nodig om alsmaar rijker te worden. Ongetwijfeld zullen er nog wel slechte jaren voorbijkomen maar met een gemiddeld rendement van ongeveer 2,5% op jaarbasis kunnen de pensioenen worden uitgekeerd zonder dat dit van invloed is op het vermogen van het ABP. Gezien het feit dat de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van ongeveer 7% is behaald moet dit haalbaar zijn.

Ondanks de aanzienlijke groei van het vermogen gaat het op papier slecht met het ABP. De dekkingsgraad is iets gestegen maar is nog steeds ruim onder de 110% waarbij gedeeltelijke indexatie in zicht komt. Indexatie is sinds jaar en dag niet meer aan de orde, met als gevolg dat de pensioenen ruim 19% minder waard zijn geworden. Dus ondanks de goede cijfers die het ABP sinds jaar en dag presenteert is de kans dat er wordt gekort op de pensioenen groter dan dat er sprake zal zijn van de indexatie. Mocht het kabinet in samenspraak met De Nederlandsche Bank (DNB) besluiten om te gaan korten dan is dit niet uit te leggen aan de ABP-deelnemers.

Niet alleen vanwege de goede rendementen maar ook omdat de rente oploopt. Voor het eerst sinds jaren lijkt het dat er weer positieve rente op 10-jarige staatsobligaties wordt verkregen. Een flinke tegenvaller voor het kabinet en DNB. Zij hebben immers op gratis geld van de pensioenfondsen gerekend daar deze verplicht zijn staatsobligaties, met een negatieve rente, op te kopen. Pensioenfondsen die nu opgescheept zitten met obligaties met een zeer lage onaantrekkelijke couponrente zullen geconfronteerd worden met een dalende koers, omdat toekomstige obligaties tegen een hogere rente in de markt zullen worden gezet, met als gevolg dat de koersen van eerdere obligaties met een lagere couponrente zullen dalen. Het ABP moet dan ook minder in staatsobligaties gaan beleggen. Ik ben dan ook benieuwd of het ABP tegen het opgelegde DNB-beleid durft in te gaan.

Het worden dus interessante maanden. Een oplopende inflatie zou tot gevolg moeten hebben dat de rente oploopt. Echter, dit laatste is niet in het belang van De Nederlandsche Bank omdat lenen dan geld kost en dit negatieve gevolgen voor de staatsbegroting heeft.

De glazen bol van DNB 'voorspelt' dat de rente de komende decennia laag blijft met alle gevolgen van dien voor de dekkingsgraad van onze pensioenfondsen. Een 'voorspelling' die tot gevolg heeft dat we één van de beste pensioenstelsels ter wereld de nek om gaan draaien.

Sinds de invoering van het beleid, in oktober 2013, wordt DNB gelogenstraft door de ABP- jaarverslagen. Al bijna 8 jaar komt de 'voorspelling' van het DNB-beleid niet uit. Het wordt in mijn ogen dan ook tijd voor een nieuwe wind bij DNB. Een nieuwe wind die het gezichtsverlies voor lief neemt, de glazen bol het raam uitgooit en het beleid gaat aanpassen aan de echte economie en niet de gewenste economie.


Marc de Natris,

interim-voorzitter CMHF

----------------------------

Afbeelding van Tumisu via Pixabay


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: