Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

25 oktober 2021

​Blijft Nederland een gaaf land?

De politieke slogan 'Nederland is een gaaf land' hoor je vaak in Den Haag. Afhankelijk van de politieke kleur wordt deze slogan in positieve of negatieve zin gebruikt. Hoe kun je objectief vaststellen of een land goed, mooi of leuk is? Dit zou je kunnen doen met behulp van internationale –onafhankelijke- onderzoeken. De Duitse verzekeraar Allianz geeft in haar Global Wealth Report 2020 aan dat Nederland op een vierde plaats staat als het gaat om de rijkste landen ter wereld. Het gemiddeld netto-vermogen van de Nederlander bedraagt bijna 129.000 euro per persoon. Het gezegde 'geld maakt niet gelukkig' gaat schijnbaar niet op voor ons Nederlanders daar volgens het World Happiness Report van de Verenigde Naties, Nederland op een zesde plaats staat. Ook blijken wij veel vertrouwen in elkaar te hebben. In de European quality of government 2021 staat Nederland in de top drie.


Uitgaande van de internationale onderzoeken lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat Nederland een land is waar het goed vertoeven is. Zo heeft Nederland één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het pensioenvermogen is het afgelopen decennium opgelopen tot ruim 1800 miljard euro. Dit laatste is één van de redenen volgens het Allianz rapport waarom Nederland zo rijk is. Het pensioenvermogen in Nederland blijft maar stijgen, mede vanwege het feit dat de pensioenen niet meer worden geïndexeerd. Het 'beste' pensioenstelsel is echter niet goed genoeg en gaat op de (politieke) schop en wordt ingewisseld voor een nieuw stelsel. Of het een beter pensioenstelsel wordt betwijfel ik en we moeten ook niet vreemd opkijken als bij de invoering van het nieuwe stelsel de gemiste indexatie (20%) met één pennenstreep wordt weggeschreven. De door de Nederlandsche Bank voorgehouden worst dat de pensioenen in het nieuwe stelsel weer gedeeltelijk geïndexeerd kunnen worden, moet de gepensioneerden ervan overtuigen dat het nieuwe stelsel ook goed voor hen is.


Afgelopen week hoorde ik op de radio dat de wereldartsen in Nederland met een tandartsenbus rondreist omdat steeds meer Nederlanders geen geld meer hebben om hun gebit te kunnen onderhouden. Ik ben blij dat de wereldartsen dit doen maar dit valt niet onder de noemer van het 'happiness' report.


Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland gebukt gaat onder een woningcrisis. Veranderende gezinssamenstellingen en het snel toenemen de bevolking is hier mede debet aan. "Een eigen huis een plek (tuin) onder de zon" is voor veel Nederlanders langzamerhand verwoorden tot 'de meeste dromen zijn bedrog'. Gezinnen met een middeninkomen kunnen, ondanks het feit dat beide partners werken, zich geen eigen huis meer veroorloven. Op naar Amerikaanse toestanden waar mensen een tweede baan moeten hebben om het hoofd en huis warm en bovenwater te houden?


U zult net als ik niet lang na hoeven te denken over nog meer voorbeelden. Hoe verhouden bovenstaande voorbeelden zich nu ten opzichte van de internationale onderzoeken. Nederland is inderdaad (nog) een welvarend land. De afgelopen decennia is er door de opeenvolgende kabinetten op 'de winkel gepast' en de miljardeninkomsten uit het aardgas zijn hier dankbaar voor ingezet en verbrast. Met onder andere bezuinigingen op de publieke sector hebben kabinetten het huishoudboekje op peil weten te houden. Helaas is het onvermijdelijk dat de rekening van de bezuinigingen alsnog wordt gepresenteerd. Scholen, kazernes, ziekenhuizen, bruggen enz. hebben te maken met achterstallig onderhoud en het personeel in de publieke sector is de werkdruk en achterlopende salariëring beu. Garanties uit het verleden bieden ook voor ons gave land geen garantie voor de toekomst. Nederland staat dan ook op een keerpunt. Gaat het de komende kabinetten lukken om Nederland gaaf te houden of zakken we de komende jaren snel weg uit de top 10. Dit wordt in mijn ogen de grootste uitdaging van het nieuwe kabinet.

Marc de Natris, voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief
Deel deze pagina: